Tap og innbo

Det første du må gjøre er å kontakte ditt forsikringsselskap. Her vil du få hjelp av en saksbehandler, og også få tildelt et skade nummer og et skadeskjema. For å verdsette smykker og sølv gjenstander ønsker forsikringsselskapet at du kontakter en gullsmed for å utføre en tapstakst.

Du bør henvende deg til oss via telefon eller e-post og avtale et møte. Samtidig vil du få beskjed om å sende utfylt skadeskjema til oss, evt. via fax.

Dette for at vi kan forberede oss til vårt møte. Under møtet er vi nødt til å spørre en del spørsmål, så prøv å tenk litt på forhånd hvordan du lettest kan beskrive smykket og se om du har et bilde et album som viser smykket Det er nødvendig for å oss å få en så god beskrivelse, for at taksten skal blir best mulig. Husk at vi som takserer ikke har sett smykket. Etter vårt møtet vil gullsmeden alene vurdere prisene på gjenstandene.

Den ferdige taksten sendes saksbehandler og kopi til deg som kunde. Normal behandlingstid: 2-3 dager.

FORSIKRINGSTAKST
Dersom du har arvet eller fått i gave et smykke bør du undersøke med en gullsmed om smykket er verdt å tegne en smykkeforsikring.

Du bør også her ta kontakt på forhånd slik at takst personell er tilstede i forretningen, de vil kunne svare deg på om en takst er nødvendig.

Smykket bør ha en verdi min. på ca. 3-5000,- før vi anbefaler en takst. Taksten inneholder beskrivelse av smykket, verdi og bilde. (se under) Takst verdien er grunnlaget for forsikring, ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap angående tegning av polise.

ARVETAKST
I forbindelse med et arveoppgjør velger mange å få en nøytral vurdering av gjenstander. Vi hjelper deg/dere gjerne med pris anslag, veiledning og forslag.
Velkommen til en hyggelig prat 🙂